Home Descriere proiect Grup Tinta Video Poze Module Noutati Echipa proiect
© edr.granturi.ubbcluj.ro 2013
acest site este cofinantat din Fondul Social European prin “Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” POSDRU/18/1.2/G/39819 Proiect POSDRU Program Masteral - Evaluarea Dezvoltării Regionale   UNIUNEA EUROPEANĂ    Fondul Social European    POSDRU 2007 - 2013  Instrumente Structurale  2007 - 2013  UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI  CLUJ - NAPOCA
Economia dezvoltarii Reacţia studenţilor cu privire la conţinutul şi structura cursului Economia Dezvoltării a fost una pozitivă pe ansamblu, disciplina fiind considerată utilă pentru acest program masteral, ce conferă viziune cu privire la dezvoltarea regională, cât şi în ceea ce priveşte unele aspecte punctuale de guvernanţă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Câţiva studenţi au folosit informaţiile în elaborarea lucrărilor necesare masteratelor la care sunt înscrişi. În principiu studenţii consideră că acest curs a deschis o oportunitate de a vedea dezvoltarea în orizont teritorial dintr-o perspectivă multidisciplinară (economică, politică şi socială),  care îmbogăţeşte traiectoria profesională oferită de acest masterat. Mai multe informații se regăsesc în raportul atasat. Etica în procesul de evaluare și fundamentare a deciziei Privitor la conţinutul şi structura cursului „Etica în procesul de evaluare și fundamentare a deciziei”, studenții au considerat că acest curs le-a oferit o viziune de ansamblu asupra ceea ce înseamnă etica și cât de importantă este aceasta în orice activitate din domeniul public sau privat. Prin studiile de caz prezentate în timpul cursului au realizat cât de mult poate să ajute etica o companie atunci când are o strategie în acest sens sau cât de mult poate să aducă prejudicii atunci când nu există o politică în acest sens. Studenții au considerat că metoda de livrare a cursului a fost interactivă, bazată pe studii de caz actuale și dezbateri, care i-au ajutat pe studenți să realizeze cât de importantă este această disciplină în orice domeniu de activitate și că este în strânsă legătură cu evaluarea dezvoltării regionale, unde principiile etice ar trebui să fie la baza realizării oricărei evaluări și fundamentării, formulării oricărei decizii sau raport. Pe tot parcursul predării acestei discipline cursanții au fost încurajați să-și exprime părerile și au putut să-și facă o părere proprie pe baza studiilor de caz și a argumentelor aduse de către ceilalți colegi. Mai multe informații se regăsesc în raportul atasat. Modele cantitative de evaluare Modul în care obiectivele disciplinei „Modele cantitative de evaluare”, care decurg în mod firesc din obiectivele programului, au fost definite și mai apoi atinse, a făcut ca majoritatea participanților la programul pilot să considere că disciplina este utilă în formarea viitorilor evaluatori ai dezvoltării regionale. Printre punctele tari identificate de către participanți se numără: aplicabilitatea, utilitatea, relevanța, precum și stimularea gândirii. Punctele slabe converg, în general, către timpul prea scurt pus la dispoziția disiciplinei precum și volumul mare de informații. Acest lucru relevă faptul că, în general, partcipanți la curs nu dețineau cunoștințele de bază. Se impune astfel ca în momentul derulării programului masteral, un număr de 2 cursuri din cadrul disciplinei să fie alocate unor noțiuni de bază. Mai multe informații se regăsesc în raportul atasat.
Module