Home Descriere proiect Grup Tinta Video Poze Module Noutati Echipa proiect
© edr.granturi.ubbcluj.ro 2013
acest site este cofinantat din Fondul Social European prin “Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” POSDRU/18/1.2/G/39819 Proiect POSDRU Program Masteral - Evaluarea Dezvoltării Regionale   UNIUNEA EUROPEANĂ    Fondul Social European    POSDRU 2007 - 2013  Instrumente Structurale  2007 - 2013  UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI  CLUJ - NAPOCA
Echipa proiect Director de proiect Prof. Univ. Dr Păun Nicolae  Manager proiect Dr. Jora Lucian Asistent de proiect Drd. Orşan Andreea Maria  Responsabil financiar Ec Raţiu Mircea  Consilier juridic jr. Braşoveanu Alexandru Echipa de implementare Expert termen lung  Conf.Univ. Dr. Maniu Mircea    Expert termen lung  Conf. Univ. Dr. Cosma Smaranda  Expert termen lung  Conf. Univ. Dr. Chifu Cristian  Expert monitorizare financiar –contabila Ec. Postelnicu Virginia   Echipa suport Secretara Oltean Simona Secretara Cimpean Ioana Partener Universitatea tehnica Expert termen lung Prof. Univ. Dr. Cătană Doina Expert pe termen lung Dorin Domuta
Contact Adresa :  str. Em. de Martonne nr. 1 , et. II, Biroul Program Masteral (fosta sală Efes)     400090 Cluj-Napoca Tel. secretariat: +40264593770, +40264405300 , int. 5340 , intre orele 9-13 E-mail: edr@ubbcluj.ro
Echipa proiect