Home Descriere proiect Grup Tinta Video Poze Module Noutati Echipa proiect
© edr.granturi.ubbcluj.ro 2013
acest site este cofinantat din Fondul Social European prin “Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” POSDRU/18/1.2/G/39819 Proiect POSDRU Program Masteral - Evaluarea Dezvoltării Regionale   UNIUNEA EUROPEANĂ    Fondul Social European    POSDRU 2007 - 2013  Instrumente Structurale  2007 - 2013  UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI  CLUJ - NAPOCA
Descriere proiect Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea unui program masteral inovativ si interdisciplinar in domeniul evaluarii dezvoltarii regionale, pentru imbunatatirea formarii de calitate a resurselor umane din domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii, prin asigurarea unei educatii superioare initiale moderne si de calitate Obiective specifice: 1 Identificarea nevoilor existente pe piata muncii la nivel regional in domeniul evaluarii dezvoltarii regionale, in termeni de competente necesare si competente disponibile pe piata 2 Dezvoltarea unei retele intre actorii relevanti (universitati, mediu de afaceri, autoritati publice implicate) in domeniu 3 Dezvoltarea curiculara a programului masteral, fundamentata pe baza analizei de nevoi 4 Definitivarea continutului si formei programului masteral prin livrarea de module pilot (testare si validare) 5 Promovarea programului masteral in mediile profesionale si academice Activitati: PL 1. A 1.1. Realizarea unui studiu asupra altor programe masterale din aria tematica a dezvoltarii regionale pentru a observa in ce masura corespund nevoilor identificate si astfel pentru a sugera modalitati de adaptare a programului masteral. A 1.2. Schimbul de experienta cu cele mai bune practici identificate anterior si atragerea de experti pentru programul masteral ce urmeaza a fi propus. A 1.3. Identificarea disciplinelor din programul masteral care asigura competentele necesare evaluarii dezvoltarii regionale, precum si a modalitatii de livrare a acestor discipline, adaptate nevoilor actorilor din domeniul dezvoltarii regionale. PL 2 A 2.1. Elaborarea metodologiei de testare si validare a programului, prin stabilirea unor criterii de selectie a cursantilor si organizarea livrarii tuturor modulelor prevazute in program pe durata unui singur semestru unor 3-6 grupe de cursanti, in vederea testarii si validarii programului de catre acestia. A 2.2. Livrarea modulara catre cursantii selectati si aplicarea metodologiei de testare si validare. A 2.3. Pe baza observatiilor se ajusteaza modulele, rezultand varianta finala a programului masteral. PL 3 A 3.1. Elaborarea unui site care cuprinde informatii privind proiectul, site-ul urmand sa fie actualizat pe masura ce proiectul avanseaza. A 3.2. Organizarea unei conferinte de presa in prima luna de implementare prin care este lansat proiectul, precizandu-se ca livrarea-pilot a modulelor se face gratuit, cu scopul de a testa un program masteral, fiind acordate burse si certificate de absolvire a modulelor parcurse cursantilor ce se inscriu la acestea. A 3.3. Prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului, prin care sunt evidentiate concluziile studiilor, intalnirilor echipei de implementare cu alti experti, problemele aparute in timpul livrarii modulelor si modul in care acestea au fost solutionate pentru a obtine un program masteral competitiv. A 3.4. Participarea solicitantului si a partenerului national la un targ educational, in vederea promovarii programului la nivel national. Aceasta activitate va fi pozitionata in structura de implementare in functie de programul de desfasurare a acestui tip de targ PL 4 Managementul proiectului 4.1. Coordonarea activitatilorA 4.2. Monitorizarea activitatilor A 4.3. Evaluarea implementarii proiectului si aplicarea masurilor de corectie pentru asigurarea calitatii A 4.4. Raportare interna si catre autoritatea contractanta
Descriere proiect